podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Účtovníctvo
For Better Price - discounts, clearances, promo codes
Ako sa účtuje v podvojnom účtovníctve ?
pridať
_
Dobrý deň,

Chcela by som vás poprosiť o popísanie postupu účtovanie v podvojnom účtovníctve, resp. akým spôsobom sa vedie podvojné účtovníctvo, čo je potrebné pre účtovanie atď. Zároveň by som sa chcela spýtať aj aký je rozdiel medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom.
Agáta12.12.2018 11:14
_
Ahoj,

Podvojné aj jednoduché účtovníctvo predstavujú sústavu informácií o hospodárskej činnosti podniku. Zásadný rozdiel medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom je v metodike, resp. spôsobe ich vedenia. V jednoduchom účtovníctve sa evidujú príjmy a výdavky. V prípade podvojného účtovníctva sa zaznamenávajú príjmy, výdavky, výnosy a náklady.

Jednoduché účtovníctvo je v praxi možné viesť aj v papierovej forme alebo v excelovských súboroch. Pre vedenie podvojného účtovníctva je vhodné využívať účtovný softvér, ktorý uľahčuje účtovanie a poskytuje možnosť vytvorenia tlačových zostáv, daňového priznania, kontrolného a súhrnného výkazu atď.

V prípade podvojného účtovníctva sa účtuje na konkrétnych účtoch, ktoré majú pridelené názvy a čísla. Každý účet má 2 strany. Na jednej strane sa evidujú prírastky a na druhej strane sa evidujú úbytky. Ľavá strana účtu sa označuje ako strana Má Dať - "MD" a pravá strana sa označuje ako strana Dal - "D".

V podvojnom účtovníctve sa rozlišujú:
- Syntetické účty, ktoré sú súčasťou tzv. účtovnej osnovy
- Analytické účty, ktoré sú viazané na špecifické syntetické účty a účtovná jednotka si ich môže vytvárať na základe vlastného rozhodnutia, resp. podľa svojich preferencií a potrieb

Syntetické účty sú označené 3-mi číslicami, indikujúcimi účtovnú triedu, skupinu a číslo účtu. Napr. účet 311 Odberatelia:
Účtovná trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy
Účtovná skupina 31 - Pohľadávky
Číslo účtu 311 - Odberatelia

Účtovná osnova je tvorená nasledujúcimi 10 účtovnými triedami, ktorých súčasťou sú účtovné skupiny a konkrétne účty:
0 - Dlhodobý majetok
1 - Zásoby
2 - Finančné účty
3 - Zúčtovacie vzťahy
4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
5 - Náklady
6 - Výnosy
7 - Uzávierkové účty a podsúvahové účty
8 - Vnútroorganizačné účtovníctvo
9 - Vnútroorganizačné účtovníctvo

Základným princípom podvojného účtovníctva je podvojnosť účtovných zápisov. Účtovný zápis sa eviduje na dvoch príslušných účtoch. Napr. vystavenie faktúry odberateľovi za dodanie tovaru sa zaúčtuje na ľavej strane účtu 311 Dodávatelia a na pravej strane účtu 604 Tržby za tovar.

Pri podvojnom účtovníctve sa využívajú 2 knihy:
- Účtovný denník v ktorom sú chronologicky, t.j. podľa času uskutočnenia zaznamenané všetky účtovné operácie na účtoch.
- Hlavná kniha v ktorej sú účtovné operácie zaznamenané vecne a systematicky na konkrétnych syntetických a analytických účtoch.

Podnikateľ obvykle účtuje len v rámci užšieho okruhu účtov, resp. pri účtovaní využíva len niektoré účty.

Podvojné účtovníctvo je podkladom pre účtovnú závierku podniku, ktorú tvorí:
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky

Tim BA26.12.2018 18:07
_
Pri vedení účtovníctva je potrebné mať aj prehľad o relevantných zákonoch, sadzbách daní, odvodoch atď.
Ema27.12.2018 19:11
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Do kedy a ako nahlásiť bankový účet na daňový úrad - online?
Živnostník - ako sa zaregistrovať na finančnej správe ?
Založenie živnosti online - postup, ako dlho trvá ?
Ako dlho trvá vrátenie daňového preplatku - do koľko dní ?
Zaokrúhľovanie na najbližších 5 centov - ako zaokrúliť ?
2024 Diskusia o podnikaní|

Ako sa účtuje v podvojnom účtovníctve ?

|Podmienky používania|Kontakt
diskusné fórum o podnikaníBizFórum
Vážime si vaše súkromie
Pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu návštevnosti a prispôsobenie reklám využívame súbory cookies. Svoj súhlas na využívanie cookies pre uvedené účely udelíte kliknutím na "Súhlasím". Nastavenia využívania cookies môžete kedykoľvek zmeniť.