podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Podnikanie
Ako začať podnikať
pridať
_
Dobrý deň,

premýšlam o začatí podnikania a chcel by som sa spýtať, čo všetko je potrebné v tejto súvislosti vybaviť, zriadiť a obstarať. Zaujímalo by ma aj koľko peňazí je cca. potrebné vynaložiť v rámci začatia podnikateľskej činnosti a aké dane a odvody sú podnikatelia povinní platiť.

Ďakujem za odpoveď.
Adam17.09.2013 11:40
_
_
Ahoj,
uvediem niekoľko základných okruhov, ktorými by sa mali záujemcovia o vykonávanie podnikateľskej činnosti zaoberať. Začínajúci podnikateľ by mal:

1. Zvoliť si vhodné predmety podnikania
Zadefinovanie konkrétnych predmetov podnikania, súvisiacich s plánovaným vykonávaním podnikateľskej činnosti. Napr. podnikateľ poskytujúci službu "Vedenie účtovníctva", sa môže rozhodnúť poskytovať aj poradenstvo, tak si zvolí ako predmet podnikania aj "Činnosť podnikateľských, organizačných a
ekonomických poradcov", príp. môže aj predávať rôzne tlačivá a zvolí si aj predmet podnikania "Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod" a pod.

2. Zvoliť si vyhovujúcu právnu formu podniku
Voľba takej právnej formy podnikateľského subjektu, ktorá umožní dosiahnuť podnikateľovi čo najväčší profit. Napr. na základe nižšieho daňového alebo odvodového zaťaženia, možnosti uplatniť si paušálne výdavky, nižšieho administratívneho zaťaženia a pod. Jednotlivé právne formy sa od seba odlišujú svojimi špecifickými vlastnosťami. Odporúča sa získanie prehľadu o vlastnostiach dostupných alebo aspoň o najvyužívanejších právnych formách, t.j. živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným.

3. Vypracovať si podnikateľský plán, resp. detailne zodpovedať na všetky jeho časti
Vytvorenie zakladateľského podnikateľského plánu a následné celkové zhodnotenie zvažovaného podnikateľského zámeru.

4. Získať potrebné finančné prostriedky
Obstaranie zdrojov, potrebných na financovanie založenia podniku, počiatočných investícii a príp. na vytvorenie rezervy v relevantnom rozsahu.

5. Získať nový občiansky preukaz, ktorý je možné využívať ako ZEP - zaručený elektronický podpis
S elektronickým podpisom môže podnikateľ znížiť náklady, napr. pri zakladaní podniku cez internet, vystavovaní elektronických faktúr a podpisovaní iných dokumentov v elektronickej podobe. Znížiť môže aj svoju vyťaženosť, nakoľko dokumenty podpíše "online" a nemsí konkrétne miesta osobne navštevovať.

6. Získať dokumenty, potrebné na založenie podniku
Napr. pri remeselných alebo viazaných živnostiach sa vyžadujú potvrdenia o odbornej spôsobilosti, pri zakladaní s.r.o. sa vyžaduje spoločenská zmluva, príp. zakladateľská listina, prehlásenie správcu vkladu o prijatých vkladoch spoločníkov, súhlas majiteľa nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti na zvolenej adrese, súhlas správcu dane, teda dokument z daňového úradu, potvrdzujúci, že zakladateľ spoločnosti nemá nedoplatky na daniach a pod.

7. Efektívnym spôsobom založiť podnik
Ideálne je zvoliť si ekonomicky najvýhodnejšiu alternatívu založenia podniku. Napr. prostredníctvom internetu, ktorá je obvykle lacnejšia.

8. Zvážiť prípadnú výhodnosť registácie podniku pre dph
Prehodnotenie možnosti dobrovoľne sa stať "Platiteľom DPH" za účelom vyššej atraktívnosti podniku v obchodnom styku, napr. v prípade, ak podnik plánuje nakupovať najmä od Platiteľov DPH alebo plánuje predávať najmä Platiteľom DPH. Registrácia podniku ako platiteľa DPH je pri dosiahnutí, resp. prekročení obratu 49 790 Eur v posledných 12tich mesiacoch povinná a zvyšuje administratívne zaťaženie podniku. Podnik, však môže vo vybraných prípadoch ako registrovaný platiteľ DPH dosiahnuť úspech, ktorý by ako "Neplatiteľ DPH" nedosiahol. Podnikateľský subjekt, registrovaný ako platiteľ DPH, podáva daňové priznanie v závislosti od obratu štrvťročne - kvartálne alebo mesačne.

9. Využívať kvalitné služby vedenia účtovníctva
Kvalitný účtovník môže na základe svojich znalostí pomôcť podniku dosiahnuť vyšší zisk, napr. prostredníctvom optimalizácie nákladov, výdavkov, vymeriavacieho základu a pod.

10. Sledovať vývoj legislatívy
Zaujímať sa o zmeny v zákonoch, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie podnikateľskej činnosti, v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.

Objem finančných prostriedkov, ktorý je potrebný vynaložiť pri založení podniku závisí od zvolenej právnej formy, predmetov podnikania a metódy založenia podnikateľského subjektu. V prípade živnosti to môže byť aj okolo 5 Eur a pri spoločnosti s ručením obmedzeným cca. 300 Eur.

Daňové a odvodové zaťaženie podniku sa podobne odvíja od zvolenej právnej formy podnikateľského subjektu. Základnou daňovou a odvodovou povinnosťou živnostníka je platiť daň z príjmu, odvody do zdravotnej poisťovne a v závislosti od obratu aj odvody do sociálnej poisťovne. Spoločnosť s ručením obmedzeným platí daň zo zisku, odvody do zdravotnej poisťovne a poplatok za podnikateľskú licenciu, ktorý vstúpi do platnosti. Pokiaľ sa majiteľ s.r.o. zamestná v danej spoločnosti, vznikne mu povinnosť platiť z poberanej odmeny daň z príjmu a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.
Nela 2513.12.2013 12:01
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Ako si môže živnostník uplatniť paušálne výdavky ?
Ako dlho trvá registrácia firmy na daňovom úrade pre DPH ?
Ako nastaviť kľúčové slová v PPC kampani Google Ads ?
Aký význam má SSL certifikát - ako získať certifikát zadarmo ?
Ako prihlásiť zamestnanca do zdravotnej a sociálnej poisťovne ?
2020 Diskusia o podnikaní|

Ako začať podnikať

|Podmienky používania|Kontakt
Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu a prispôsobenie reklám.OK