podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Účtovníctvo
Čo je a čo nie je daňový výdavok ?
pridať
_
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, čo je a čo nie je možné považovať za daňový výdavok pri podnikaní.
Nina11.03.2018 11:56
_
_
Ahoj,

V zákone 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je daňový výdavok vo všeobecnosti zadefinovaný ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ktorý je preukázateľne vynaložený daňovníkom. Na otázku čo je a čo nie je daňovým výdavkom, sa tak nedá úplne jednoznačne odpovedať z dôvodu, že výdavok na rovnaký tovar alebo službu nemusí byť daňovým výdavkom pre každého z dvoch podnikateľov, ktorí podnikajú v odlišných oblastiach.

Ako príklad je možné uviesť kúpu kvetov:
- Firma, ktorá podniká v oblasti vedenia účtovníctva si zakúpi kvety ako dekoráciu do kancelárskych priestorov. V tomto prípade je možné kvety klasifikovať ako výdavok na reprezentáciu. Podľa zákona o dani z príjmov výdavok na reprezentáciu nie je daňovým výdavkom.
- Firma, ktorá prevádzkuje kvetinárstvo, nakupuje kvety ako produkt, ktorý neskôr predá aby dosiahla príjem. V tomto prípade sa vzhľadom na vykonávaný predmet podnikania považujú kvety za tovar, ktorý podľa zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom.

Štandardným daňovým výdavkom môže byť napr. kúpa sušičky na bielizeň, ak spoločnosť prevádzkuje čistiareň odevov. Podnikateľ v tomto prípade potrebuje sušičku pre poskytovanie svojich služieb. Na druhej strane by sušička bielizne nebola daňovým výdavkom napr. pre firmu, poskytujúcu tlmočnícke služby.

Bežnými daňovými výdavkami sú napr. počítač, účtovné služby, telefón, registračná pokladnica, kancelársky nábytok a pod. Daňovými výdavkami sú aj mzdy zamestnancov, odvody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne, príspevky na stravovanie zamestnancov v stanovenej výške, náklady na relevantné vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov.

Z hľadiska daní predstavujú špecifickú kategóriu výdavky na reklamné predmety. Podľa zákona o dani z príjmov sa za daňový výdavok považuje kúpa reklamného predmetu, ktorého hodnota je nižšia ako stanovený limit, t.j. aktuálne 17 Eur za jeden predmet. Napr. náklady na USB kľúč s firemným logom za 10 Eur je možné považovať za daňový výdavok. USB kľúč s firemným logom, ktorého cena je 25 Eur by už nebol daňovým výdavkom.

Prehľad výdavkov, ktoré bezohľadu na predmet podnikania nie je možné považovať za daňovo uznateľné, je uvedený v zákone o dani z príjmov. Opodstatnenosť zaradenia konkrétnych výdavkov medzi daňové výdavky, musí podnikateľ preukázať, resp. obhájiť pred prípadnou kontrolou z daňového úradu.

Adrián L.22.04.2018 14:05
_
Za špecifickú kategóriu daňových výdavkov je možné považovať aj výdavky na majetok, ktorý je využívaný na podnikateľské a zároveň aj na súkromné účely. tomto prípade je možné do daňových výdavkov podnikateľa zahrnúť časť z celkových výdavkov, vynaložených na takýto majetok.

Výdavky na tento majetok je možné uplatniť ako daňové výdavky:
- Vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % (bezohľadu na to, v akom pomere sa majetok skutočne využíva na súkromné účely)
- V preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu

Príkladom majetku, ktorý je využívaný na podnikanie aj na osobnú potrebu môže byť auto, mobilný telefón, fotoaparát, kamera a pod. V zákone o dani z príjmov sú uvedené aj výnimky, v prípade ktorých nie je možné uplatnenie daňových výdavkov, ak je majetok využívaný aj pre súkromné účely.

Ema12.07.2018 15:07
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania - daňový výdavok / náklad
Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne - daňový výdavok
Reklamné predmety - daňový výdavok, limit
Vzdelávací kurz ako daňový výdavok
Predfaktúra - daňový doklad
2020 Diskusia o podnikaní|

Čo je a čo nie je daňový výdavok ?

|Podmienky používania|Kontakt
Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu a prispôsobenie reklám.OK