podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Dane a odvody
Dokedy zaplatiť odvody za zamestnanca a zamestnávateľa ?
pridať
_
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať do kedy je potrebné zaplatiť odvody, resp. preddavok na poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne za zamestnanca a zamesnávateľa.


Agáta18.11.2018 11:48
_
_
Ahoj,

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne za zamestnanca a zamestnávateľa sú vo všeobecnosti splatné v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Deň určený na výplatu príjmov sa uvádza aj vo výkazoch, ktoré sa zasielajú do poisťovní.

Ak je výplata príjmov zamestnancov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, odvody sú splatné v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Pokiaľ takýto deň nie je určený, odvody za príslušný kalendárny mesiac sú splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa odvody platia. V prípade, že deň splatnosti odvodov pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, odvody sú splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Tim BA18.11.2018 14:00
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Stravné lístky od 1.7.2019 - príspevok zamestnávateľa
Do kedy je potrebné zaplatiť daň z príjmu ?
Ako prihlásiť zamestnanca do zdravotnej a sociálnej poisťovne ?
Dokedy prihlásiť zamestnanca do zdravotnej a sociálnej poisťovne ?
Ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca z hrubej mzdy ?
2019 Diskusia o podnikaní|

Dokedy zaplatiť odvody za zamestnanca a zamestnávateľa ?

|Podmienky používania|Kontakt
Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu a prispôsobenie reklám.OK