podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Účtovníctvo
Miestne obchody a služby
Faktúra v cudzej mene - aký kurz použiť na prepočet ?
pridať
_
Ahojte,
vedel by mi prosím niekto poradiť ako a kde zistím kurz, ktorým sa prepočítavajú zahraničné faktúry, ktoré sú vystavené v cudzej mene ? Ďakujem za odpoveď.


Gabriela19.02.2015 11:10
_
_
Dobrý deň.

pravidlá pre prepočet kurzu zahraničnej meny stanovuje 431/2002 Z.z. zákon o účtovníctve, § 24, ods. 2. Podľa uvedeného zákona,ak nie je stanovené inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Kurz, ktorý je publikovaný ECB alebo NBS sa nazýva "referenčný kurz".

Pri prepočte sa použije referenčný kurz zo dňa:
a) ktorý predchádza dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo z iného dňa, ak to ustanovuje osobitný predpis
b) ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
c) ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby

V prípade štandardného účtovného prípadu, ak prepočet nie je realizovaný v rámci účtovnej závierky platí položka a), teda kurz ktorý predchádza dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Referenčné kurzy uverejňuje Národná banka Slovenska na svojej web stránke. www.nbs.sk
Adrián L.30.04.2015 17:47
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Príjmy a výdavky, výnosy a náklady - aký je rozdiel ?
Aký význam má SSL certifikát - ako získať certifikát zadarmo ?
Čo je vlastná zmenka a cudzia zmenka - aký je rozdiel ?
Neplatca DPH - faktúra do EÚ / zahraničia
Ako sa vystavuje zálohová faktúra - s alebo bez DPH ?
2019 Diskusia o podnikaní|

Faktúra v cudzej mene - aký kurz použiť na prepočet ?

|Podmienky používania|Kontakt
Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu a prispôsobenie reklám.OK