podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Účtovníctvo
Miestne obchody a služby
Kedy sa podáva kontrolný výkaz a súhrnný výkaz DPH ?
pridať
_
Dobrý deň, chcem sa spýtať kedy vzniká podnikateľovi povinnosť podať kontrolný výkaz a súhrnný výkaz pre DPH. Je povinnosť ich podávania podmienená špecifickými obchodnými prípadmi, napr. predajom tovaru do zahraničia alebo sa podávajú po skončení zdaňovacieho obdobia bezohľadu na podnikateľské aktivity firmy ?


Mila19.08.2018 11:49
_
_
Ahoj,
V súvislosti s povinnosťou podávať kontrolný a súhrnný výkaz je potrebné rozlíšiť, či je podnikateľský subjekt registrovaný pre DPH podľa § 4, § 7 alebo § 7a.

Platca DPH podľa § 4:
- Podáva daňové priznanie k DPH aj keď mu nevznikne daňová povinnosť (podáva aj tzv. nulové daňové priznanie)
- Podáva kontrolný výkaz, ak nemá nulové daňové priznanie
- Podáva súhrnný výkaz v prípadoch, ktoré sú uvedené v § 80 zákona o DPH (dodanie tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 do iného členského štátu, poskytnutie služby do iného členského štátu osobe, ktorá je povinná platiť daň, atď.)

Kontrolný výkaz sa podáva mesačne alebo štvrťročne v závislosti od toho, či je daňovník mesačný alebo štvrťročný platiteľ DPH. Súhrnný výkaz sa podáva na mesačnej báze, no vo vymedzených prípadoch je možné ho podať aj štvrťročne.

Platca DPH podľa § 7 alebo § 7a:
- Podáva daňové priznanie k DPH keď mu vznikne daňová povinnosť (nepodáva nulové daňové priznanie)
- Kontrolný výkaz nepodáva
- Podáva súhrnný výkaz v relevantných prípadoch, ktoré sú uvedené v § 80 zákona o DPH (poskytnutie služby do iného členského štátu osobe, ktorá je povinná platiť daň, atď.)

Tim BA26.08.2018 12:12
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Podáva sa nulové daňové priznanie - bez príjmu ?
Neplatca DPH - faktúra do EÚ / zahraničia
Kedy prihlásiť a odhlásiť zamestnanca - sociálna poisťovňa
Kedy sa oplatí založiť Živnosť a S.r.o. ?
Ako sa vystavuje zálohová faktúra - s alebo bez DPH ?
2018 Diskusia o podnikaní|

Kedy sa podáva kontrolný výkaz a súhrnný výkaz DPH ?

|Podmienky používania|Kontakt