podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Spoločnosť s ručením obmedzeným
Miestne obchody a služby
Mesačný alebo štvrťročný platca DPH ?
pridať
_
Dobrý deň,
v prípade, že má spoločnosť s ručením obmedzeným možnosť voľby, bude podľa Vás lepšou alternatívou ak sa stane kvartálnym platcom DPH alebo zostane mesačným platcom DPH ? Ďakujem.


Zoro15.02.2015 11:54
_
_
Ahoj,

ak sa spoločnosť s ručením obmedzeným rozhodne byť štvrťročným, resp. kvartálnym platcom DPH, bude mať výhodu v podobe nižšej administratívnej záťaže súviacej s podávaním daňového priznania. Nevýhoda kvartálneho platcu DPH sa môže prejaviť v prípade, že s.r.o. často dosahuje nadmerný odpočet DPH.

Podnik štandardne dosiahne nadmerný odpočet, ak je odpočítateľná DPH vyššia ako DPH súvisiaca s predajom tovarov a služieb. Pokiaľ teda očakáva, že daňový úrad mu "preplatok" vráti a jeho financovanie je závislé od týchto prostriedkov, bude musieť ako kvartálny platca DPH dlhšie počkať na ich vyplatenie, čo by za určitých okolností mohlo mať negatívny dopad na jeho platobnú schopnosť.

V prípade, že podnik na začiatku zdaňovacieho obdobia zrealizuje "väčší" nákup, na základe ktorého dosiahne nadmerný odpočet, budú mu finančné prostriedky vrátené najskôr až po uplynutí ďalšieho zdaňovacieho obdobia ak je kvartálny platca DPH a najskôr v ďalšom zdaňovacom období ak je mesačný platca DPH.

Pokiaľ je financovanie podniku výraznejšie závislé od prostriedkov, získavaných z nadmerného odpočtu, bude lepšou alternatívou zostať mesačným platcom DPH.
Timea29.04.2015 16:49
_
Vzhľadom na možnosti a povinnosti, ktoré majú platcovia DPH, je vo všeobecnosti výhodnejšie byť mesačným platcom DPH. Hlavnou výhodou mesačného platcu DPH oproti štvrťročnému platcovi DPH, je možnosť skôr získať finančné prostriedky v podobe prípadne vykázaného namerného odpočtu.

Štvrťročný platca DPH má výhodu v podobe nižšej administratívnej záťaže a za určitých okolností môže byť výhodou aj dlhšie zdaňovacie obdobie, za ktoré si musí plniť daňovú povinnosť, resp. platiť daň.


Adrián L.31.07.2016 13:41
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Oplatí sa viac kúpa alebo prenájom eshopu ?
Kedy sa podáva kontrolný výkaz a súhrnný výkaz DPH ?
Neplatca DPH - faktúra do EÚ / zahraničia
Ako sa vystavuje zálohová faktúra - s alebo bez DPH ?
Kedy sa neplatí Clo a DPH ?
2018 Diskusia o podnikaní|

Mesačný alebo štvrťročný platca DPH ?

|Podmienky používania|Kontakt