podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Dane a odvody
Miestne obchody a služby
Neplatca a Platca DPH - výhody, nevýhody
pridať
_
Ahojte,

chcela by som sa spýtať aké sú výhody a nevýhody v prípadoch, keď je podnikateľ neplatca alebo platca dph. Zaujímal by ma najmä rozdiel medzi oboma alternatívnami z pohľadu odberateľov. Teda či som ako platca dph atraktívnejšia pre zákazníkov.

Ďakujem za odpovede, Linda.
Linda17.04.2013 16:42
_
_
Ahoj,
výhodnosť nebyť alebo byť registrovaným platcom DPH je možné posúdiť na základe štruktúry dodávateľov a odberateľov podniku. Poznámka: výrazom produkty sa rozumejú tovary alebo služby.

Výhody neplatcu DPH:
- Nižšie administratívne zaťaženie
- Podávanie daňového priznania 1 krát ročne

Nevýhody neplatcu DPH:
- Podnik si nemôže odpočítať DPH z produktov, ktoré si zakúpi od platcu DPH
- Zákazník, ktorý je platca DPH si nemôže odpočítať DPH z produktov, zakúpených od neplatcu DPH a preto uprednostňuje nákup produktov od platcu DPH

Výhody platcu DPH:
- Podnik si môže odpočítať, resp. v konečnom dôsledku neplatí DPH z produktov, ktoré si zakúpi od platcu DPH
- Zákazník, ktorý je platca DPH si môže odpočítať DPH z produktov, zakúpených od platcu DPH (zakúpi ich tým pádom lacnejšie) a preto teda uprednostňuje nákup produktov od platcu DPH

Nevýhody neplatcu DPH:
- Vyššie administratívne zaťaženie
- Podávanie daňového priznania kvartálne alebo mesačne, teda 4 alebo 12 krát za rok
- Povinnosť odviesť DPH aj z faktúrovaných súm, ktoré neboli uhradené odberateľmi

Pre podnik je výhodné byť neplatcom DPH ak:
- Sú jeho hlavní dodávatelia, príp. väčšina dodávateľov neplatcovia DPH
- Predáva väčšinu produktov koncovým spotrebiteľom (nepodnikateľom) alebo neplatcom DPH
- Má pri výkone podnikateľskej činnosti minimálne náklady

Pre podnik je výhodné byť platcom DPH ak:
- Sú jeho hlavní dodávatelia, príp. väčšina dodávateľov platcovia DPH
- Sú jeho hlavní zákazníci, príp. väčšina zákazníkov platcovia DPH

Odpoveď, či je pre podnik výhodné alebo nevýhodné byť platcom DPH, je závislá od špecifických podmienok, resp. situácie v konkrétnom podniku. Rozhodujúcim faktorom v tomto prípade je, či sú podstatné skupiny dodávateľov a zákazníkov podniku, zastúpené platcami DPH alebo neplatcami DPH a nepodnikateľmi.
Adrián L.26.07.2013 11:27
_
Ďakujem, vedel by si mi prosím možno uviesť konkrétny príklad aby som si to vedela lepšie predstaviť ? :)
Linda26.07.2013 17:43
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Kúpa ready made s.r.o. alebo založenie s.r.o. - platca DPH
Kedy sa podáva kontrolný výkaz a súhrnný výkaz DPH ?
Neplatca DPH - faktúra do EÚ / zahraničia
Ako sa vystavuje zálohová faktúra - s alebo bez DPH ?
Kedy sa neplatí Clo a DPH ?
2019 Diskusia o podnikaní|

Neplatca a Platca DPH - výhody, nevýhody

|Podmienky používania|Kontakt