bizfórum BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Podmienky používania
Podmienky používania
Vymedzenie pojmov:
Prevádzkovateľ portálu www.bizforum.sk, ďalej len "portál".
Návštevník web stránok portálu, ďalej len "užívateľ".
Obsah:
Portál ukladá v technickom zariadení užívateľa cookies, za účelom efektívneho poskytovania služieb portálu.
Portál nezodpovedá za škody, ujmy alebo straty, spôsobené využívaním jeho služieb.
Portál nezodpovedá za aktuálnosť alebo správnosť obsahu príspekov, pridaných užívateľmi.
Portál si vyhradzuje právo odstrániť príspevok, porušujúci dobré mravy alebo legislatívu Slovenskej republiky.
Portál si vyhradzuje právo pozmeniť príspevok, pokiaľ obsahuje gramatické chyby alebo za účelom jeho efektívnejšieho zobrazovania.
2019 Diskusia o podnikaní|

Podmienky používania

|Kontakt