podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Podnikanie
Registrácia na úrade práce - podnikateľ, konateľ, spoločník
pridať
_
Dobrý deň,
zaujímalo by ma ako je to s možnosťou registrácie na úrade práce v prípade, že som podnikateľ, resp. konateľ a spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vykazuje nepravidelnú ekonomickú aktivitu. Môže byť osoba, ktorá podniká zapísaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce ?

ole111.04.2013 13:10
_
_
Ahoj, spoločník s.r.o, nemôže byt registrovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. V žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nachádza časť, v ktorej uchádzač uvádza, či je alebo nie je "osoba samostatne zárobkovo činná". Pod uvedeným textom nasleduje odstavec:

Na účely zákona NR SR č.5/2004 Z.z. o službách zamestanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) samostatne zárobkovo činnou osobou je:

- fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (§ 12a až 12e zákona č 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov) a je zapísaná do evidencie podľa obositného predpisu (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

- fyzická osoba, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva živnosť podľa osobitného predpisu (zákon 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov)

- fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov)

- fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným podľa osobitného predpisu (§ 76 až 153 Obchodného zákonníka)

- fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25 zákona

- fyzická osoba, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29 zákona

- fyzická osoba, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58 zákona
Iveta17.04.2013 13:27
_
Od 01.05.2013 platí novela zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. http://www.upsvar.sk/ba/informacie-a-oznamy/zakladne-zmeny-vyplyvajuce-z-novely-c.-96-2013-z.z..html?page_id=295983

Myslím, že zákon pred jeho novelizáciou priamo neurčoval, že konatelia nemôžu byť zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Na web stránke ÚPSVaR je aktuálne uvedené, že do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členom predstavenstva dozornej rady akciovej spoločnosti.
Iveta15.07.2013 10:01
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Ako dlho trvá registrácia firmy na daňovom úrade pre DPH ?
Ako dlho trvá registrácia internetovej domény ?
Registrácia platcu DPH podľa paragrafu 4 a 7 - rozdiel
Čistá mzda, hrubá mzda, cena práce - výplatná páska
Dohoda o vykonaní práce a pracovnej činnosti - rozdiel
2020 Diskusia o podnikaní|

Registrácia na úrade práce - podnikateľ, konateľ, spoločník

|Podmienky používania|Kontakt
Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu a prispôsobenie reklám.OK