podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Podnikanie
Živnosť a S.r.o. - porovnanie
pridať
_
Ahojte,

chcela by som sa spýtať aké sú rozdiely medzi živnostenským podnikaním a podnikaním pod právnou formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Je podľa vás lepšou alternatívou začať podnikať ako živnostník alebo založiť s.r.o. ?

Ďakujem za odpovede. :)
Linda17.07.2013 11:43
_
_
Ahoj,

na otázku či je lepšou alternatívou začať podnikať ako živnostník alebo založiť s.r.o. sa dá odpovedať len, že to závisí od príjmov podniku, štruktúry jeho nákladov a aj od predmetu podnikateľskej činnosti. Živnosť je výhodné prevádzkovať pokiaľ je príjem živnostníka nižší ako 1050 Eur mesačne a jeho náklady, ktorými si môže znížiť vymeriavací základ, sú nižšie ako 40% z príjmu. V prípade nízkych nákladov sa živnostníkovi ukáže ako efektívne uplatniť si paušálne výdavky vo výške 40% z príjmu, čo pri s.r.o. nie je možné.

Pokiaľ je mesačný príjem podniku vyšší ako 1050 Eur alebo je jeho príjem nižší ako 1050 Eur a jeho náklady presahujú 40% z príjmu, príp. si vzhľadom na jeho predmet podnikateľskej činnosti nemôže uplatniť paušálne výdavky, bude výhodnejšou možnosťou založenie s.r.o.

Výhody živnosti oproti s.r.o.:
- Rýchlejšie, lacnejšie a menej komplikované založenie
- Možnosť viesť jednoduché účtovníctvo, ktoré je administratívne a nákladovo menej náročné oproti podvojnému
- Možnosť uplatniť si paušálne výdavky 40% z príjmu, ktorých hodnota nepresiahne 420 Eur mesačne
- 19% daň z príjmu, pokiaľ základ dane nepresiahne 176,8 násobok sumy platného životného minima
* Platenie odvodov do sociálnej poisťovne je v 1. roku podnikania dobrovoľné a ďalej sa následne odvíja od obratu podniku, dosiahnutého v predchádzajúcich obdobiach

Nevýhody živnosti oproti s.r.o.:
- Ručenie za záväzky celým majetkom živnostníka
- Pravidelná mesačná platba odvodov do zdravotnej poisťovne, aj v prípade, že podnik nedosahuje príjem

Výhody s.r.o. oproti živnosti:
- Platba odvodov do zdravotnej poisťovne až z dosiahnutého zisku
- Spoločnosť neplatí zo zisku odvody do sociálnej poisťovne
- Ručenie za záväzky len majetkom spoločnosti + nesplatenými vkladmi spoločníkov
* Pokiaľ konateľ alebo spoločník poberá od spoločnosti mesačný pravidelný plat, platí z daného prijímu odovody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Nevýhody s.r.o. oproti živnosti:
- Zloženie základného imania najmenej 5000 Eur pri zakladaní spoločnosti
- Vyššie administratívne zaťaženie, napr. evidencia viacerých štatistických údajov
- Pomerne vysoké poplatky za vykonané zmeny v obchodnom registri, napr. zmena konateľa, spoločníka a pod.
- Vedenie podvojného účtovníctva
- Povinnosť zvolávať valné zhronaždenie spoločnosti, najmenej 1 krát za rok
- Povinnosť tvoriť rezervný fond, najmenej 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% zo základného imania
Tim BA24.07.2013 12:21
_
Mierne v neprospech s.r.o. je od 1.1.2014 aj zavedenie do platnosti tzv. "daňových licencií pre podnikateľov", týkajúcich sa právnických osôb. Výška poplatku za licenciu bude závislá od toho, či podnik je alebo nie je registrovaným platiteľom DPH a od dosiahnutého obratu podnikateľského subjektu. Firmy ju búdú platiť až po ukončení zdaňovacieho obdobia, t.j. napr. za rok 2014 až v roku 2015. Poplatok bude potrebné uhradiť v rovnakom termíne ako daňové priznanie.

Výhodou pre novo-vzniknuté podniky je, že v prvom roku podnikania budú od daňovej licencie oslobodení.
Lucia I.15.12.2013 16:37
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Živnosť v Anglicku - sadzba dane z príjmov
Spoločnosť s ručením obmedzeným a Živnosť - anglicky
Založenie s.r.o. bez minimálneho vkladu 5000 Eur na účet
Kúpa ready made s.r.o. alebo založenie s.r.o. - platca DPH
Musí mať živnostník / s.r.o. podľa zákona pečiatku ?
2020 Diskusia o podnikaní|

Živnosť a S.r.o. - porovnanie

|Podmienky používania|Kontakt
Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu a prispôsobenie reklám.OK