podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Obchodné dokumenty
Zjednodušená faktúra - náležitosti
pridať
_
Ahojte,
vedel by mi prosím niekto uviesť aké náležitosti by mala obsahovať zjednodušená faktúra + za akých podmienok je možné zjednodušenú faktúru vystavovať. Ďakujem.


Bia14.07.2014 10:08
_
Ahoj,

podmienky v rámci ktorých môže byť vystavená zjednodušená faktúra stanovuje 222/2004 Z.z. zákon o dani z pridanej hodnoty, § 74, ods. 3. Platiteľ DPH a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH môžu vystaviť zjednodušenú faktúru, ktorou sa rozumie:

- doklad za tovar alebo služby, ak cena vrátane dane nie je vyššia ako 100 Eur, takýto doklad nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. b), t.j. údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu podľa odseku 1 písm. g)

- doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného predpisu 29a), ak cena tovaru alebo služieb vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 Eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 Eur a doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 Eur, takýto doklad nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. b), t.j. údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu podľa odseku 1 písm. g)

- podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá zostáva príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre daň, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane

- každá faktúra, doklad alebo oznámenie, ktoré podľa § 71 ods. 2, mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, t.j. obsahuje poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa upravujú/pridávajú

Zjednodušená faktúra sa nesmie vyhotoviť pri:

- dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane

- dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku

- dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43
Tim BA17.12.2014 11:07
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Nezaplatená faktúra a podvojné účtovníctvo, ako postupovať ?
Vzor faktúry - náležitosti v anglickom a nemeckom jazyku
Neplatca DPH - faktúra do EÚ / zahraničia
Ako sa vystavuje zálohová faktúra - s alebo bez DPH ?
Zasielanie faktúry emailom - elektronická faktúra
2021 Diskusia o podnikaní|

Zjednodušená faktúra - náležitosti

|Podmienky používania|Kontakt
diskusné fórum o podnikaníBizFórum
Vážime si vaše súkromie
Pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu návštevnosti a prispôsobenie reklám využívame súbory cookies. Svoj súhlas na využívanie cookies pre uvedené účely udelíte kliknutím na "Súhlasím". Nastavenia využívania cookies môžete kedykoľvek zmeniť.