podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Účtovníctvo
Miestne obchody a služby
Ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca z hrubej mzdy ?
pridať
_
Dobrý deň, vedel by mi prosím niekto popísať postup ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca z hrubej mzdy ? Nie som si istá v akej postupnosti sa od hrubej mzdy odpočítavajú odvody, daň a prípadné iné položky.Romana16.09.2017 11:19
_
_
Ahoj,

Čistá mzda zamestnanca sa počíta nasledovne:

1. Najskôr sa z hrubej mzdy vypočíta výška odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
2. Odvody sa odpočítajú od hrubej mzdy - vznikne tzv. čiastkový základ dane
3. Od čiastkového základu dane sa odpočíta nezdaniteľná časť základu dane - vznikne základ dane
4. Zo základu dane sa vypočíta preddavok na daň z príjmov FO
5. Z čiastkového základu dane sa odpočíta preddavok na daň z príjmov FO, ktorý môže byť znížený o príp. uplatnený daňový bonus - vznikne čistá mzda
6. Od čistej mzdy môžu byť odpočítané zrážky zo mzdy, ako napr. čiastka za stravné lístky, poskytnuté zálohy alebo prípadné iné pohľadávky zamestnávateľa voči zamestnancovi

Adrián L.24.09.2017 10:12
_
Postup výpočtu čistej mzdy zamestnanca môže byť "lepšie predstaviteľný" na konkrétnom príklade:

Hrubá mzda: 1 000 Eur
Odvod do sociálnej poisťovne: 9,4 % = 94 Eur
Odvod do zdravotnej poisťovne: 4 % = 40 Eur

Čiastkový základ dane = 866 Eur
Aktuálna nezdaniteľná časť základu dane: 316,94 Eur
Základ dane: 549,06 Eur

Preddavok na daň z príjmov FO: 19 % = 104,32 Eur
Čistá mzda: 761,68 Eur

Uvedený výpočet vychádza zo štandardne vyskytujúcej sa situácie. Ak si zamestnanec napr. uplatňuje daňový bonus na 1 dieťa, preddavok na daň z príjmov fyzických osôb bude znížený o 21,41 Eur, t.j. čistá mzda bude vyššia o uvedenú čiastku a bude mať hodnotu 783,09 Eur. Pri špecifických prípadoch je možné uplatniť v rámci výpočtu čistej mzdy aj iné zvýhodnenia.

Ema24.09.2017 11:57
_
Ahojte, chcela by som sa spýtať ako je možné vypočítať, že aktuálna nezdaniteľná časť základu dane je 316,94 Eur.
Valéria12.11.2017 13:57
_
Čiastka 316,94 Eur predstavuje 1/12 z ročnej nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá sa štandardne vypočíta ako 19,2 násobok platného životného minima. Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 100 násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane sa znižuje.


Ema13.11.2017 16:45
_
Pokiaľ je mesačná hrubá mzda zamestnanca nižšia ako 570 Eur, je možné v rámci výpočtu čistej mzdy aj uplatnenie tzv. odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Výhodou odpočítateľnej položky je, že znižuje vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne, čím zamestnancovi znižuje odvod do ZP a zvyšuje čistú mzdu.

Výška odpočítateľnej položky sa odvíja od hrubej mzdy a može byť najviac 380 Eur. Odpočítateľná položka sa vypočíta nasledovne: 380 - [[hrubá mzda - 380] * 2]. Pri hrubej mzde 500 Eur je hodnota odpočítateľnej položky 140 Eur. V prípade, že zamestnanec odpracoval len časť mesiaca, opočítateľná položka sa alikvotne kráti.

Príklad výpočtu čistej mzdy zamestnanca s nižším príjmom:

Hrubá mzda: 500 Eur
Odvod do sociálnej poisťovne: 9,4 % z hrubej mzdy = 47 Eur
Odvod do zdravotnej poisťovne: 4 % z hrubej mzdy, zníženej o odpočitateľnú položku = 14,40 Eur

Čiastkový základ dane = 438,60 Eur
Aktuálna nezdaniteľná časť základu dane: 319,17 Eur
Základ dane: 119,44 Eur

Preddavok na daň z príjmov FO: 19 % = 22,69 Eur
Čistá mzda: 415,91 Eur

Adrián L.25.02.2018 14:13
_
Ahoj, popísal by si mi prosím akým spôsobom sa výpočíta alikvotná časť opočítateľnej položky na zdravotné poistenie, ktorá sa uplatňuje v prípade, že zamestnanec odpracuje len časť z mesiaca ?Vanesa22.04.2018 16:23
_
V prípade, že pracovný pomer netrvá počas celého mesiaca, odpočítateľná položka na ZP sa alikvótne kráti v závislosti od počtu kalendárnych dní, kedy zamestnanec bol zamestnancom.

Alikvótna časť = odpočítateľná položka / počet kalendárnych dní mesiaca * počet dní zamestnania

Ema30.06.2018 17:32
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Ako sa účtuje v podvojnom účtovníctve ?
Dokedy zaplatiť odvody za zamestnanca a zamestnávateľa ?
Dokedy prihlásiť zamestnanca do zdravotnej a sociálnej poisťovne ?
Ako dlho a koľko platí zamestnávateľ PN ?
Ako sa vypočíta odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
2018 Diskusia o podnikaní|

Ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca z hrubej mzdy ?

|Podmienky používania|Kontakt