podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Živnosť
For Better Price - discounts, clearances, promo codes
Preukázanie odbornej spôsobilosti - remeselná živnosť
pridať
_
Ahojte,

premýšlam o možnosti začať podnikať a chcela by som sa spýtať, akým spôsobom a kde konkrétne je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť, ktorá sa vyžaduje pri vykonávaní remeselných živností. Ďakujem.

Tina15.12.2013 10:41
_
Ahoj,
odborná spôsobilosť sa v súvislosti zo zakladaním podnikateľského subjektu preukazuje v rámci obstarávania požadovaných živnostenských oprávnení a teda na príslušnom živnostenskom úrade.

Preukázať odbornú spôsobilosť je možné na základe predloženia dokumentov, ktoré sú vydávané dostatočne rešpektovanými vzdelávacími inštitúciami, podnikmi alebo osobami, teda napr. školou, vzdelávaciou agentúrou, príp. inými subjektmi, oprávnenými udeľovať špecifické potvrdenia, akreditované Ministerstvom školstva SR.

Dokument, preukazujúci odbornú spôsobilosť, predkladaný na živnostenskom úrade, resp. kópia originálneho oprávnenia by mala byť notársky overená. Preukazovanie odbornej spôsobilosti upravuje 455/1991 Živnostenský zákon, § 21 a § 22. http://www.szk.sk/files/legislativa/1991-455_znenie_20131001.pdf
Tim BA27.01.2014 14:17
_
Pokiaľ podnikateľ nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, stanovné zákonom, môže podľa 455/1991 Živnostenského zákona, § 11, prevádzkovať živnosť prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý má požadovanú odbornú spôsobilosť pre vykonávanie konkrétnej remeselnej živnosti.

Zodpovedným zástupcom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba ustanovená podnikateľom, prostredníctvom ktorej zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti okrem niekoľkých výnimiek v pracovnom pomere k podnikateľovi, musí mať bydlisko v Slovenskej republike a funkciu zodpovedného zástupcu môže vykonávať v jednej prevádzke, pokiaľ mu živnostenský úrad v opodstatnenom prípade nevydal výnimku. Podrobnosti stanovuje vyššie uvedený zákon.
Ema31.01.2014 12:27
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Do kedy je potrebné sa registrovať na daňovom úrade - živnosť ?
Živnosť popri zamestnaní - odvody do ZP a SP
Čistá mzda pri práci na živnosť - výpočet čistej mzdy SZČO
Práca na živnosť a pracovný pomer - oplatí sa živnosť ?
Živnosť v Anglicku - sadzba dane z príjmov
2024 Diskusia o podnikaní|

Preukázanie odbornej spôsobilosti - remeselná živnosť

|Podmienky používania|Kontakt
diskusné fórum o podnikaníBizFórum
Vážime si vaše súkromie
Pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu návštevnosti a prispôsobenie reklám využívame súbory cookies. Svoj súhlas na využívanie cookies pre uvedené účely udelíte kliknutím na "Súhlasím". Nastavenia využívania cookies môžete kedykoľvek zmeniť.