podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Spoločnosť s ručením obmedzeným
For Better Price - discounts, clearances, promo codes
Zakladateľská listina, jednoosobová s.r.o. - náležitosti
pridať
_
Dobrý deň,

chcel by som sa spýtať aké sú náležitosti zakladateľskej listiny, ktorá sa spisuje keď spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá len jednen spoločník. Zaujíma ma aj v ktorých častiach sa zakladateľská listina odlišuje od spoločenskej zmluvy.

Ďakujem za odpoveď.
Adam14.07.2014 10:54
_
Ahoj,

podľa 513/1991 obchodného zákonníka, § 57, ods. 3, pri zakladaní spoločnosti jedným zakladateľom spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina, ktorá musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva. Náležitosti, ktoré musí obsahovať spoločenská zmluva pre založenie s.r.o. sú stanovené v § 110.

Za základné náležitosti spoločenskej zmluvy sa podľa uvedeného zákona považujú:

a) obchodné meno a adresa sídla spoločnosti

b) prehľad spoločníkov a uvedenie názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska v prípade fyzickej osoby

c) predmet/y podnikania (činnosti)

d) výška základného imania a výška vkladu jednotlivých spoločníkov a výška splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal

e) mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a určenie spôsobu, akým konajú v mene spoločnosti, pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nebolo pridelené

f) mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje, v prípade zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené

g) určenie správcu vkladov podľa § 60 ods. 1

h) výška rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výška, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania

i) výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť

j) predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti

k) ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon

Rozdiel medzi zakladateľskou listinou a spoločenskou zmluvou je najmä v nadpise listiny, kde sa uvádza, že sa jedná o "zakladateľskú listinu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným". Pri zakladateľskej listine sa tiež môžu uviesť podrobnosti o obchodnom podiele, rozdelení zisku a príp. záverečné ustanovenia.
Timea19.12.2014 17:20
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Znížená 15% daň z príjmov - pre živnostníkov aj s.r.o. ?
Preddavok na podiel zo zisku / dividendy - spoločník s.r.o.
Založenie s.r.o. bez minimálneho vkladu 5000 Eur na účet
Kúpa ready made s.r.o. alebo založenie s.r.o. - platca DPH
Vzor faktúry - náležitosti v anglickom a nemeckom jazyku
2024 Diskusia o podnikaní|

Zakladateľská listina, jednoosobová s.r.o. - náležitosti

|Podmienky používania|Kontakt
diskusné fórum o podnikaníBizFórum
Vážime si vaše súkromie
Pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu návštevnosti a prispôsobenie reklám využívame súbory cookies. Svoj súhlas na využívanie cookies pre uvedené účely udelíte kliknutím na "Súhlasím". Nastavenia využívania cookies môžete kedykoľvek zmeniť.