podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Podnikanie
Ochrana osobných údajov - registrácia informačného systému
pridať
_
Dobrý deň,

chcel by som sa spýtať čo všetko sa rozumie pod informačným systémom podľa zákona o ochrane osobných údajov a za akých podmienok vzniká povinnosť registrovať informačný systém na úrade pre ochranu osobných údajov. Ďakujem.

Adam17.03.2014 11:59
_
Povinnosť registrovať informačný systém vzniká každej osobe, ktorá využíva takýto systém za účelom spracovania osobných údajov. Registrovať informačný systém musia teda podnikateľské subjeky, t.j. právnické alebo fyzické osoby a aj nepodnikatelia. Podrobnosti stanovuje 122/2013 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za informačný systém je možné považovať softvér, prostredníctvom ktorého podnik alebo nepodnikateľ spracúva osobné údaje. V teoretickej rovine može byť informačným systémom, podliehajúcim registrácii aj aplikácia zápisník v operačnom systéme, pokiaľ je využívaná na spracovanie údajov, ktorých rozsah vymedzuje 122/2013 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov, § 4.

Podľa web stránky úradu na ochranu osobných údajov http://www.dataprotection.gov.sk sa za informačný systém, ktorý podlieha registrácii považuje napr. internetový obchod, nakoľko spracuváva pomerne široké spektrum osobných údajov.
Tim BA22.03.2014 14:20
_
Vymedzenie základných pojmov, súvisiacich s ochranou osobných údajov:

Osobný údaj - je údaj týkajúci sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa nazýva dotknutá osoba.

Spracovanie osobných údajov - je vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Dotknutá osoba - je každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba - jednotlivec, bezohľadu na to, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. V žiadnom prípade však dotknutou osobou nemôže byť právnická osoba ako ani fyzická osoba - podnikateľ v rámci výkonu podnikateľskej činnosti.

Podrobnosti o uvedených pojmoch sú stanovené v 122/2013 zákone o ochrane osobných údajov, § 4, odsek 1, 2 a 3.
Timea24.03.2014 13:04
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Ako dlho trvá registrácia firmy na daňovom úrade pre DPH ?
Ako dlho trvá registrácia internetovej domény ?
Registrácia platcu DPH podľa paragrafu 4 a 7 - rozdiel
Registrácia web stránok do katalógov a vyhľadávačov
Registrácia informačného systému - eshop
2022 Diskusia o podnikaní|

Ochrana osobných údajov - registrácia informačného systému

|Podmienky používania|Kontakt
diskusné fórum o podnikaníBizFórum
Vážime si vaše súkromie
Pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu návštevnosti a prispôsobenie reklám využívame súbory cookies. Svoj súhlas na využívanie cookies pre uvedené účely udelíte kliknutím na "Súhlasím". Nastavenia využívania cookies môžete kedykoľvek zmeniť.