podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Živnosť
Miestne obchody a služby
Paušálne výdavky - platca DPH podľa § 7a
pridať
_
Ahojte, podľa zistení si živnostník nemôže uplatňovať paušálne výdavky ak je registrovaným platiteľom DPH podľa § 4. Chcela by som sa spýtať, či však je možné uplatňovanie paušálnych výdavkov, ak je registrovaný pre daň z pridanej hodnoty podľa paragrafu 7a.

Ďakujem.
Klára18.12.2016 11:13
_
_
Ahoj,

obmedzenie možnosti uplatniť si paušálne výdavky, stanovuje v prípade platiteľa DPH zákon 595/2003 o dani z príjmov, § 6, ods. 10. V zákone je uvedené, že daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH alebo daňovník, ktorý je platiteľom DPH len časť zo zdaňovacieho obdobia si môže uplatniť paušálne výdavky.

V súvislosti s DPH sa rozlišuje "platiteľ DPH", ktorým je osoba, registrovaná podľa § 4 a "osoba registrovaná pre DPH" podľa § 7 alebo § 7a. Podľa zákona o dani z príjmov sa obmedzenie vzťahuje na platiteľa DPH a nie na osobu registrovanú pre DPH.

Osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a si tak môže uplatniť paušálne výdavky.

Adrián L.28.12.2016 12:29
_
Zjednodušene povedané: živnostník, ktorý je registrovaný pre daň podľa § 7 alebo § 7a, nie je považovaný za "platiteľa DPH" a preto si môže uplatňovať paušálne výdavky.Ema22.01.2017 17:05
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Musí mať živnostník / s.r.o. podľa zákona pečiatku ?
Kedy sa podáva kontrolný výkaz a súhrnný výkaz DPH ?
Neplatca DPH - faktúra do EÚ / zahraničia
Ako sa vystavuje zálohová faktúra - s alebo bez DPH ?
Kedy sa neplatí Clo a DPH ?
2018 Diskusia o podnikaní|

Paušálne výdavky - platca DPH podľa § 7a

|Podmienky používania|Kontakt